Cập nhật AIVA phiên bản mới nhất

Phiên bản AIVA sẽ được cập nhật tự động để bạn có những tính năng mới nhất từ AIVA.
Để cập nhật phiên bản AIVA thủ công, hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Gỡ bỏ phiên bản AIVA hiện tại trên máy.

Tìm và xóa AIVA.
Bước 2: Tải file cập nhật từ link dưới đây.

Nhấp vào link tải.
Lưu file về thư mục mong muốn trên máy.
Bước 3: Cài đặt file tải về.

Mở trình duyệt Chrome : chrome://extensions/.
Kéo và thả file tải về vào trang này để tiến hành cài đặt.
Vậy là đã cài đặt thành công

Nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề hoặc gặp khó khăn, xin vui lòng liên hệ với trưởng nhóm hoặc phó nhóm để nhận hỗ trợ Phần mềm AIVA đang trong quá trình cập nhật trợ lý mới. Nếu anh chị muốn sử dụng phiên bản mới ngay, hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Gỡ bỏ phiên bản AIVA hiện tại trên máy.

Tìm và xóa AIVA.
Bước 2: Tải file cập nhật từ link dưới đây.

Nhấp vào link tải.
Lưu file về thư mục mong muốn trên máy.


Bước 3: Cài đặt file tải về.

Mở trình duyệt Chrome : chrome://extensions/.
Kéo và thả file tải về vào trang này để tiến hành cài đặt.
Vậy là đã cài đặt thành công